Luchtkwaliteit en ventilatie in kantoren
tot 25% lager ziekteverzuim en 15% hogere productiviteit

0348-565970
Contact    

Een slecht binnenmilieu leidt tot gezondheidsklachten en concentratieproblemen.

In het boek “Binnenklimaat kantoorgebouwen” worden de harde feiten over de relatie tussen het binnenmilieu enerzijds en het ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit anderzijds beschreven. De conclusies die in dit boek getrokken worden zijn opmerkelijk te noemen. Op basis van verschillende wetenschappelijke onderzoeken wordt gesteld dat een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim tot 25% kan doen afnemen en de productiviteit van werknemers tot 15% doet verbeteren.

Atze Boerstra directeur van BBA Binnenmileu, een ingeneursbureau dat gespecialiseerd is in ‘onzichtbare’ omgevingsfactoren geeft in een artikel van VGZ magazine zijn kijk op de mistige mythes rond lucht op de werkplek.

Drie Mistige mythes rond lucht op de werkplek.

Niet waar. Helaas. De regels uit het bouwbesluit
zijn alleen bedoeld als uiterst minimum en voorkomen
ernstige gezondheidsproblemen. Maar dat
is iets anders dan een echt ‘gezond’ gebouw. Als u
een goed binnenmilieu wilt, moet u daar zelf om
vragen. Deze extra maatregelen verhogen de kosten
bij de bouw zo’n 10 tot 15%. Die verdient u echter
altijd binnen een à twee jaar terug. Het rendement
van binnenmilieu bevorderende maatregelen ligt
ontzettend hoog. Veel hoger bijvoorbeeld dan bij
zonnepanelen.”
Niet waar. Mensen met gevoelige luchtwegen
hebben beduidend meer lucht nodig dan andere
werknemers. Daarnaast is het slim om rekening
te houden met de inrichting. Zet zo iemand niet
direct naast de rookruimte of printer en kijk of de
vloerbedekking in orde is. Een grote ruimte is ook
niet ideaal, omdat de kans daar groter is dat een
collega met een sterk parfum in de buurt komt
zitten. Meestal weet een medewerker zelf wel waar
hij wel en geen last van heeft. Een goed gesprek
kan vaak veel problemen oplossen.”
Niet waar. Er zitten een aantal gaten in de Arbowet.
Die focust zich de laatste jaren vooral op
bedrijven waar met zwaar chemische middelen
wordt gewerkt. Steeds meer regels verdwijnen daarom,
zoals de voorgeschreven temperatuur in een
bedrijfspand. Als het 30 graden is in de zomer
voldoet u aan de Arbowet, maar daar wordt uw
personeel echt niet productiever van. De verantwoordelijkheid
voor een gezond binnen klimaat ligt
naast de wet dus voor een groot deel ook bij u zelf.”

Valkuilen van ventilatiesytemen

Warmte-TerugWinning/vraaggestuurde installaties
Veel kantoren, fabrieken, scholen en kinderdagverblijven worden tegenwoordig voorzien van gebalanceerde ventilatie. Daarbij wordt de frisse buitenlucht mechanisch toegevoerd en de binnenlucht mechanisch afgevoerd. Om energie te besparen wordt hierbij ook warmte-terugwinning (‘wtw’) toegepast, waarbij de af te voeren lucht via een warmte-wisselaar zijn warmte afgeeft aan de koelere binnenkomende buitenlucht. Die buitenlucht wordt daardoor voorverwarmd en dat levert energiebesparing op.

Mensen realiseren zich vaak niet dat er grote hoeveelheden lucht door de ventilatieroosters, de ventilatiekanelen, afzuigventielen en de luchtfilters gaan. Stofdeeltjes hechten zich hieraan, waardoor het systeem minder goed gaat functioneren en er hinderlijk geluid ontstaat. Ventilatierooster en afzuigventielen moeten meerder keren per jaar grondig worden schoongemaakt. Filters raken verstopt en dienen regelmatig vervangen te worden. De ventilatoren en de ventilatiekanalen dienen minimaal eenmaal per 4 jaar vakkundig te worden gereinigd. Wilt u verzekerd zijn van een gezond en productief binnenklimaat laat uw installatie installeren en/of onderhouden door Velego.

Traditionele mechanische ventilatie
Bij traditionele mechanische ventilatie voert een ventilator de binnenlucht naar buiten af. Door middel van ramen of roosters in de gevel komt verse lucht op natuurlijke wijze het gebouw binnen.

Bij mechanische ventilatie wordt vaak geklaagd over geluidshinder en worden de ventilator uit te gezet. In de winter worden ventilatieroosters en ramen vaak gesloten omdat mensen dan op de tocht zitten. Dit is verre van verstandig, omdat daarmee de toevoer van frisse lucht beperkt wordt. Dit heeft een direct gevolg op luchtkwaliteit waardoor gezondheidsproblemen (droge keel, irriteerde ogen) en productiviteitsproblemen (vermoeidheid, concentratieproblemen) ontstaan.

Velegro is gespecialiseerd in het installeren en onderhouden van de meest innovatieve geluidsarme mechanische ventilatiesystemen.

Velegro denkt met u mee en helpt u en uw werknemers aan en prettig, aangenaam en productief binnenklimaat.

CO2 gestuurde ventilatie

De laatste tijd winnen de CO2 gestuurde, individuele installaties steeds meer terrein. Dit is niet zo verwonderlijk gezien de valkuilen die de meer traditionele ventilatiesystemen met zich meebrengen. Bij CO2 gestuurde installaties meet een sensor de luchtkwaliteit in een vertrek de “ppm-waarde” (Parts Per Milion), dit is de algemene maatstaf voor luchtkwaliteit. In een goed geventileerde ruimte zal een niveau van rond 800 ppm gemeten worden. Loopt deze waarde op dan wordt dit door de sensor doorgegeven aan de ventilatieunit van de desbetreffende ruimte, die daarop de ventilatiecapaciteit vergroot totdat de luchtkwaliteit weer voldoende is.

Op deze manier is een gezond binnenklimaat gewaarborgd, vehoogt het comfort en wordt een grote hoeveelheid energie bespaard. Deze wijze van ventileren past uitstekend in de filosofie van Velegro.

Bronnen:

De publicatie van ir. Boerstra en drs Leijten binnenmilieu en productiviteit: eindelijk de harde cijfers.

Investeer in lucht VGZ magazine met ir. Boerstra